L Ć C E D G F I H K J M Ł O N Q P S R T Ś V U X W Z Y Ż Ź 0-9 B A Współczynnik określający zdolność przystosowania się (akomodacji) mięśnia do wolno narastającego natężenia prądu o impulsach trójkątnych, mający zastosowanie w ilościowych metodach elektrodiagnostycznych, pozwalający ocenić stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej, który można wyznaczyć z wzoru:  . BIBLIOGRAFIA SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH
Współczynnik akomodacji
Strona ma charakter informacyjny i popularyzujący wiedzę z zakresu fizjoterapii. Redakcja Portalu nie bierze odpowiedzialności za skutki praktycznego wykorzystania treści zawartych na stronie. Portal Fizjopedia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść reklam, umieszczonych na stronach portalu oraz za treści publikowane przez Czytelników na forum dyskusyjnym.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na stronach portalu są własnością intelektualną Fizjopedia.pl.  Kopiowanie i wydruk bez podania podania źródła traktowane będą jako działania na szkodę portalu Fizjopedia.pl i ścigane wszelkimi, przewidzianymi prawem, środkami.     (c) Fizjopedia.pl, 2008-2012
FAQ
dalej wstecz Wartość progową akomodacji oznacza najmniejszą wartość natężenia impulsu trójkątnego o czasie trwania jednej sekundy (1 000 ms), konieczną do wywołania minimalnego skurczu. α =   wartość progowa akomodacji (w mA) reobaza (w mA)
FIZJOPEDIA.PL - NIEZALEŻNY PORTAL NAUKOWO-INFORMACYJNY POŚWIĘCONY FIZJOTERAPII
Fizjopedia.pl Niezależny portal naukowo-informacyjny poświęcony fizjoterapii Start Fizjopedia Klub Blog Biblioteczka Nauka Who is who Multimedia Na wesoło O Portalu Pasaż P R Z Y Ł Ą C Z S I Ę D O K L U B U F I Z J O P E D I I REKLAMA