1 grudnia 2008   Recepta na długowieczność    Tomasz Borowski Pewna   moja   znajoma   oświeciła   mnie   ostatnio   po   lekturze   pewnego   kobiecego,   ilustrowanego periodyku,   że   stosowanie   nici   dentystycznej   do   czyszczenia   zębów   wydłuża   życie   o   pięć   lat. Chodziło    o    to,    że precyzyjniejsze    usunięcie    resztek    pokarmu    pozwala    na    zmniejszenie    liczby chorobotwórczych   bakterii.   Pomijając,   że   sposób   wyliczenia   podobnego   wniosku   jest   co   najmniej niemożliwy, pomyślałem sobie, że sama koncepcja wydłużenia sobie życia jest wielce inspirująca.   Od   razu   przypomniało   mi   się,   że   gdzieś   z   okazji   jakiegoś   "dnia   bez   papierosa"   słyszałem   w   radiu, że   każdy   niewypalony   papieros   wydłuża   życie   o   siedem   minut.   Wyliczenie również   z   użyciem instrumentów        matematyki        metafizycznej,        tarota        i statystyki        mniemanologicznej. Ale   jakże   pobudzające   wyobraźnię!   Pomyślałem   sobie   ze zgrozą,   ile dotychczas   zmarnowałem czasu.     Ponieważ     nie     palę,     więc     każdego     dnia     nie wypaliłem     ani     jednego     papierosa. Tak   więc   nie   uzbierałem   żadnej   bonusowej   minuty   życia.   Postanowiłem   więc   od   dziś   to   zmienić. Zacznę    od    niewypalania    dwudziestu    papierosów    dziennie.    Jeśli    uda    mi    się    w    tym    wytrwać, po    jakimś    czasie    przejdę    na niepalenie    czterdziestu    papierosów    dziennie.    Obliczyłem    sobie, że   przy   średniej   długości   męskiego   życia   (i   dodaniu   pięciu   lat   za   używanie   nici   dentystycznej, a   jakże!),   jeśli   uda   mi   się   nie palić   osiemdziesięciu   papierosów   dziennie,   przeżyję   5677   dni   dłużej, czyli 15 lat.   Wśród     innych     rewelacji,     ogłaszanych     ochoczo     przez     naukowców,     znalazłem     doniesienie, że    aktywność    fizyczna    (a    szczególnie    jogging)    przedłuża    życie    o    siedem    lat    (liczba siedem jest   szczególnie   ulubiona   w   tego   typu   spekulacjach).   Ale   ten   wysiłek   jest   zupełnie   nieopłacalny. To   już   o   wiele   wygodniej   uprawiać   jako   hobby   regularne   spanie   ośmiu   godzin   (cztery   lata   bonusu). Desperaci   mogą   zaś   pokusić   się   o   dożycie   matuzalemowego   wieku   dzięki   operacyjnemu   usunięciu prostaty (+10 lat) lub usunięciu jąder (średnio +11 lat).   Wniosek    wartko    płynie    jeden:    współczesne    bajki    winny    kończyć    się    rozbudowaniem    znanej sentencji "żyli długo i szczęśliwie" o dodatek: "bo bardzo o to dbali".
PIERWSZY GŁOS DZIENNIKARSTWA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO W POLSCE REKLAMA Strona ma charakter informacyjny i popularyzujący wiedzę z zakresu fizjoterapii. Redakcja Portalu nie bierze odpowiedzialności za skutki praktycznego wykorzystania treści zawartych na stronie. Portal Fizjopedia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść reklam, umieszczonych na stronach portalu oraz za treści publikowane przez Czytelników na forach dyskusyjnych.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na stronach portalu są własnością intelektualną Fizjopedia.pl.  Kopiowanie i wydruk bez podania źródła traktowane będą jako działania na szkodę portalu Fizjopedia.pl i ścigane wszelkimi, przewidzianymi prawem, środkami.     (c) Fizjopedia.pl, 2008-2017     FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEZALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
Punkty spustowe. Strefa wolnych felietonów
Tomasz Borowski Redaktor Naczelny portalu Fizjopedia.pl
Komentarze
O Portalu
Ostatnie felietony
Wyższa matematyka, czyli historie      z Trójkąta Bermudzkiego
Ostatnie rozmowy
Punkty spustowe. Strefa wolnych felietonów
FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEZALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
Redakcja Portalu nie bierze odpowiedzialności za skutki praktycznego wykorzystania treści zawartych na stronie. Portal Fizjopedia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść reklam, umieszczonych na stronach portalu.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na stronach portalu są własnością intelektualną Fizjopedia.pl.  Kopiowanie i wydruk bez podania źródła traktowane będą jako działania na szkodę portalu Fizjopedia.pl i ścigane wszelkimi, przewidzianymi prawem, środkami.     (c) Fizjopedia.pl, 2008-2017 FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
PIERWSZY GŁOS DZIENNIKARSTWA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO
komentarze
o portalu
Punkty spustowe. Strefa wolnych felietonów
1 grudnia 2008   Recepta na długowieczność   Tomasz Borowski Pewna     moja     znajoma     oświeciła     mnie ostatnio    po    lekturze    pewnego    kobiecego, ilustrowanego   periodyku,   że   stosowanie   nici dentystycznej      do      czyszczenia      zębów wydłuża    życie    o    pięć    lat.    Chodziło    o    to, że precyzyjniejsze         usunięcie         resztek pokarmu    pozwala    na    zmniejszenie    liczby chorobotwórczych    bakterii.    Pomijając,    że sposób   wyliczenia   podobnego   wniosku   jest co   najmniej   niemożliwy,   pomyślałem   sobie, że   sama   koncepcja   wydłużenia   sobie   życia jest wielce inspirująca.   Od   razu   przypomniało   mi   się,   że   gdzieś   z okazji      jakiegoś      "dnia      bez      papierosa" słyszałem   w   radiu,   że   każdy   niewypalony papieros    wydłuża    życie    o    siedem    minut. Wyliczenie również   z   użyciem   instrumentów matematyki   metafizycznej,   tarota   i statystyki mniemanologicznej.   Ale   jakże   pobudzające wyobraźnię!    Pomyślałem    sobie    ze zgrozą, ile dotychczas         zmarnowałem         czasu. Ponieważ    nie    palę,    więc    każdego    dnia nie wypaliłem      ani      jednego      papierosa. Tak   więc   nie   uzbierałem   żadnej   bonusowej minuty   życia.   Postanowiłem   więc   od   dziś   to zmienić.        Zacznę        od        niewypalania dwudziestu   papierosów   dziennie.   Jeśli   uda mi    się    w    tym    wytrwać,    po    jakimś    czasie przejdę          na niepalenie          czterdziestu papierosów     dziennie.     Obliczyłem     sobie, że    przy    średniej    długości    męskiego    życia (i     dodaniu     pięciu     lat     za     używanie     nici dentystycznej,    a    jakże!),    jeśli    uda    mi    się nie palić        osiemdziesięciu        papierosów dziennie,      przeżyję      5677      dni      dłużej, czyli 15 lat.   Wśród      innych      rewelacji,      ogłaszanych ochoczo      przez      naukowców,      znalazłem doniesienie,       że       aktywność       fizyczna (a   szczególnie   jogging)   przedłuża   życie   o siedem   lat   (liczba siedem   jest   szczególnie ulubiona   w   tego   typu   spekulacjach).   Ale   ten wysiłek        jest        zupełnie        nieopłacalny. To    już    o    wiele    wygodniej    uprawiać    jako hobby     regularne     spanie     ośmiu     godzin (cztery   lata   bonusu).   Desperaci   mogą   zaś pokusić    się    o    dożycie    matuzalemowego wieku      dzięki      operacyjnemu      usunięciu prostaty     (+10     lat)     lub     usunięciu     jąder (średnio +11 lat).   Wniosek   wartko   płynie   jeden:   współczesne bajki    winny    kończyć    się    rozbudowaniem znanej    sentencji    "żyli    długo    i    szczęśliwie" o dodatek: "bo bardzo o to dbali".
Tomasz Borowski Redaktor Naczelny portalu Fizjopedia.pl