3 marca 2008   Powiew pustki, czyli tematy zastępcze    Tomasz Borowski Huragan   Emma.   Przez   cały   weekend   media   o   niczym   innym   prawie   nie rozprawiały.   Chyba   pewnie po   trochu   na   rękę   był   im   ten   huragan   (w   TVN24   mówiono   o   "orkanie",   a   Superstacja   przestrzegała przed "nawałnicą"),   bo   -   poza   operacją   byłego   prezydenta   -   jakoś   niewiele   działo   się,   wartego nieustannej gadaniny. A tak, przynajmniej było czym zapchać antenowy czas. Tematy   zastępcze   nie   omijają   również   i   naszych   branżowych   mediów.   Wpadł   mi   dziś   w ręce -   przy   okazji   szukania   jednej   rzeczy   dla   znajomego   -   rocznik   poważnego   polskiego   periodyku fizjoterapeutycznego    o    bardzo    poważnym    tytule    i    półtorastronicowym    (A4)    składzie    rady naukowej,   złożonym   z   bardzo   poważnych   osób.   W   numerach   rocznika   tego   czasopisma,   wśród tytułów    prac    naukowych,    znalazłem    przedziwne    kwiatki,    rozsadzone    jak    przez    wytrawnego ogrodnika, po jednym w każdym numerze. I   tak   mamy   pracę   o   złowieszczym   tytule:   "Stosunek   fizjoterapeutów   do   pacjentów   w podeszłym wieku     z     zaburzeniami     mentalnymi     i     behawioralnymi".     Temat     pracy     zainspirował     mnie do   przemyśleń   nad   napisaniem   artykułu   pt.   "Stosunek   fizjoterapeutów   do   pacjentów,   siedzących w poczekalni w poniedziałek rano". Wyniki badań pewnie byłyby podobne. Druga     doniosła     praca     w     poważnym     periodyku     naukowym     ma     ambitny     tytuł:     "Solaria - za i    przeciw".    Z    lektury    artykułu    dowiemy    się    m.    in.    kto    był    najważniejszym    bóstwem dla Asyryjczyków,   Fenicjan   i   Persów   oraz   jaka   cera   była   najbardziej   pożądana   w XVIII wieku w Europie i w Ameryce Południowej. Nic   jednak   nie   dorówna   agrarnej   fascynacji,   którą   dzieli   się   z   czytelnikami   czwórka   autorów   pracy pt.:      "Jęczmień      naturalnym      źródłem      energii      w      chorobach      różnego      pochodzenia, po   zabiegach   operacyjnych,   urazach   i   w   okresie   rekonwalescencji".   Jęczmień   jak   jęczmień.   A artykuł jak kąkol.
PIERWSZY GŁOS DZIENNIKARSTWA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO W POLSCE REKLAMA
Strona ma charakter informacyjny i popularyzujący wiedzę z zakresu fizjoterapii. Redakcja Portalu nie bierze odpowiedzialności za skutki praktycznego wykorzystania treści zawartych na stronie. Portal Fizjopedia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść reklam, umieszczonych na stronach portalu oraz za treści publikowane przez Czytelników na forach dyskusyjnych.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na stronach portalu są własnością intelektualną Fizjopedia.pl.  Kopiowanie i wydruk bez podania źródła traktowane będą jako działania na szkodę portalu Fizjopedia.pl i ścigane wszelkimi, przewidzianymi prawem, środkami.     (c) Fizjopedia.pl, 2008-2017     FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEZALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
Tomasz Borowski Redaktor Naczelny portalu Fizjopedia.pl
Punkty spustowe. Strefa wolnych felietonów
Komentarze
O Portalu
Ostatnie felietony
Wyższa matematyka, czyli historie      z Trójkąta Bermudzkiego
Ostatnie rozmowy
Punkty spustowe. Strefa wolnych felietonów
FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEZALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
Redakcja Portalu nie bierze odpowiedzialności za skutki praktycznego wykorzystania treści zawartych na stronie. Portal Fizjopedia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść reklam, umieszczonych na stronach portalu.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na stronach portalu są własnością intelektualną Fizjopedia.pl.  Kopiowanie i wydruk bez podania źródła traktowane będą jako działania na szkodę portalu Fizjopedia.pl i ścigane wszelkimi, przewidzianymi prawem, środkami.     (c) Fizjopedia.pl, 2008-2017 FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
PIERWSZY GŁOS DZIENNIKARSTWA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO
komentarze
o portalu
Punkty spustowe. Strefa wolnych felietonów
3 marca 2008   Powiew pustki, czyli tematy zastępcze      Tomasz Borowski Huragan   Emma.   Przez   cały   weekend   media o     niczym     innym     prawie     nie rozprawiały. Chyba   pewnie   po   trochu   na   rękę   był   im   ten huragan    (w    TVN24    mówiono    o    "orkanie", a        Superstacja        przestrzegała        przed "nawałnicą"),    bo    -    poza    operacją    byłego prezydenta    -    jakoś    niewiele    działo    się, wartego     nieustannej     gadaniny.     A     tak, przynajmniej   było   czym   zapchać   antenowy czas. Tematy    zastępcze    nie    omijają    również    i naszych    branżowych    mediów.    Wpadł    mi dziś    w ręce    -    przy    okazji    szukania    jednej rzeczy   dla   znajomego   -   rocznik   poważnego polskiego   periodyku   fizjoterapeutycznego   o bardzo            poważnym            tytule            i półtorastronicowym      (A4)      składzie      rady naukowej,    złożonym    z    bardzo    poważnych osób.       W       numerach       rocznika       tego czasopisma,         wśród         tytułów         prac naukowych,   znalazłem   przedziwne   kwiatki, rozsadzone        jak        przez        wytrawnego ogrodnika, po jednym w każdym numerze. I    tak    mamy    pracę    o    złowieszczym    tytule: "Stosunek     fizjoterapeutów     do     pacjentów w podeszłym       wieku       z       zaburzeniami mentalnymi   i   behawioralnymi".   Temat   pracy zainspirował     mnie     do     przemyśleń     nad napisaniem        artykułu        pt.        "Stosunek fizjoterapeutów    do    pacjentów,    siedzących w   poczekalni   w   poniedziałek   rano".   Wyniki badań pewnie byłyby podobne. Druga      doniosła      praca      w      poważnym periodyku     naukowym     ma     ambitny     tytuł: "Solaria    - za i    przeciw".    Z    lektury    artykułu dowiemy   się   m.   in.   kto   był   najważniejszym bóstwem         dla Asyryjczyków,         Fenicjan i    Persów    oraz    jaka    cera    była    najbardziej pożądana       w XVIII wieku       w       Europie i w Ameryce Południowej. Nic   jednak   nie   dorówna   agrarnej   fascynacji, którą    dzieli    się    z    czytelnikami    czwórka autorów    pracy    pt.:    "Jęczmień    naturalnym źródłem     energii     w     chorobach     różnego pochodzenia,    po    zabiegach    operacyjnych, urazach     i     w     okresie     rekonwalescencji". Jęczmień jak jęczmień. A artykuł jak kąkol.
Tomasz Borowski Redaktor Naczelny portalu Fizjopedia.pl