25 lutego 2008   Przerwa w życiorysie albo o rozkoszach kuracjusza    Tomasz Borowski Wszystkich,   którzy   zawiedli   się,   że   nie   było   dziś   rano   coponiedziałkowego   wstępniaka,   śpieszę uspokoić,   że   nie   wynikało   to   z   opieszałości   piszącego   te   słowa,   ale   ze   złośliwości   rzeczy   martwych. Przez   kilka   dni   serwis   techniczny   walczył   z   awarią   serwera,   która uniemożliwiała   umieszczenie czegokolwiek nowego na stronie. Ale już wszystko gra. I podobno już się nie zdarzy. Skąd    tytułowa    przerwa    u    nas    -    już    więc    wiadomo,    a    o    jakie    rozkosze    kuracjusza    chodzi?      Otóż   ostatni   numer   "Polityki"   (nr   8/2008)   w   artykule   pt.   "Życie   seksualne   gościa   kąpielowego" podaje    wyniki    badań    ankietowych    na    temat    aktywności    seksualnej    kuracjuszy    sanatoriów w   Ciechocinku.   Aktywność   tę   rozumuje   bardzo   szeroko:   od   flirtu   i całowania   aż   po   różne   formy kontaktu     płciowego,     wymienione     szczegółowo.     Mnie zaciekawił     fakt,     że     aż     12     procent respondentów   na   pytanie,   co   takiego   spośród   wymienionych   rzeczy   czyniło   w   miłosnym   uniesieniu, odpowiedziało: "nie wiem, trudno powiedzieć". O   tym,   czy   będą   prowadzone   badania   na   temat   ulubionego   sposobu   spędzania   czasu   kuracjuszy po   spożyciu   bardziej   lub   mniej   aromatyzowanych   frakcji   etanolu,   nie napisano.   Myślę,   że   rzuciłoby to trochę światła na owe 12 procent sanatoryjnej populacji.
PIERWSZY GŁOS DZIENNIKARSTWA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO W POLSCE REKLAMA Strona ma charakter informacyjny i popularyzujący wiedzę z zakresu fizjoterapii. Redakcja Portalu nie bierze odpowiedzialności za skutki praktycznego wykorzystania treści zawartych na stronie. Portal Fizjopedia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść reklam, umieszczonych na stronach portalu oraz za treści publikowane przez Czytelników na forach dyskusyjnych.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na stronach portalu są własnością intelektualną Fizjopedia.pl.  Kopiowanie i wydruk bez podania źródła traktowane będą jako działania na szkodę portalu Fizjopedia.pl i ścigane wszelkimi, przewidzianymi prawem, środkami.     (c) Fizjopedia.pl, 2008-2017     FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEZALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
Punkty spustowe. Strefa wolnych felietonów
Tomasz Borowski Redaktor Naczelny portalu Fizjopedia.pl
Komentarze
O Portalu
Ostatnie felietony
Wyższa matematyka, czyli historie      z Trójkąta Bermudzkiego
Ostatnie rozmowy
Punkty spustowe. Strefa wolnych felietonów
FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEZALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
Redakcja Portalu nie bierze odpowiedzialności za skutki praktycznego wykorzystania treści zawartych na stronie. Portal Fizjopedia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść reklam, umieszczonych na stronach portalu.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na stronach portalu są własnością intelektualną Fizjopedia.pl.  Kopiowanie i wydruk bez podania źródła traktowane będą jako działania na szkodę portalu Fizjopedia.pl i ścigane wszelkimi, przewidzianymi prawem, środkami.     (c) Fizjopedia.pl, 2008-2017 FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
PIERWSZY GŁOS DZIENNIKARSTWA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO
komentarze
o portalu
Punkty spustowe. Strefa wolnych felietonów
25 lutego 2008   Przerwa w życiorysie albo o rozkoszach kuracjusza       Tomasz Borowski Wszystkich,   którzy   zawiedli   się,   że   nie   było dziś   rano   coponiedziałkowego   wstępniaka, śpieszę    uspokoić,    że    nie    wynikało    to    z opieszałości    piszącego    te    słowa,    ale    ze złośliwości   rzeczy   martwych.   Przez   kilka   dni serwis   techniczny   walczył   z   awarią   serwera, która          uniemożliwiała          umieszczenie czegokolwiek    nowego    na    stronie.   Ale    już wszystko gra. I podobno już się nie zdarzy. Skąd    tytułowa    przerwa    u    nas    -    już    więc wiadomo,    a    o    jakie    rozkosze    kuracjusza chodzi?          Otóż     ostatni     numer     "Polityki" (nr   8/2008)   w   artykule   pt.   "Życie   seksualne gościa    kąpielowego"    podaje    wyniki    badań ankietowych        na        temat        aktywności seksualnej           kuracjuszy           sanatoriów w     Ciechocinku.    Aktywność     tę     rozumuje bardzo   szeroko:   od   flirtu   i całowania   aż   po różne         formy         kontaktu         płciowego, wymienione    szczegółowo.    Mnie zaciekawił fakt,    że    aż    12    procent    respondentów    na pytanie,   co   takiego   spośród   wymienionych rzeczy     czyniło     w     miłosnym     uniesieniu, odpowiedziało:        "nie        wiem,        trudno powiedzieć". O   tym,   czy   będą   prowadzone   badania   na temat   ulubionego   sposobu   spędzania   czasu kuracjuszy   po   spożyciu   bardziej   lub   mniej aromatyzowanych           frakcji           etanolu, nie napisano.   Myślę,   że   rzuciłoby   to   trochę światła    na    owe    12    procent    sanatoryjnej populacji.
Tomasz Borowski Redaktor Naczelny portalu Fizjopedia.pl