27 stycznia 2008     Jesteśmy z Wami już dwa tygodnie    Tomasz Borowski   Portal   Fizjopedia.pl   ujrzał   światło   dzienne   równe   dwa   tygodnie   temu.   Zanim   to   się   stało,   naradom w   gronie   przyjaciół   nie   było   końca.   Do późnych   godzin   nocnych   (albo   jak   kto   woli:   wczesnych rannych)   zastanawialiśmy   się   nad   formułą   nowego   portalu.   Wszyscy   byliśmy   zgodni,   co   do   tego, że   potrzebny   jest   portal   stricte   naukowy,   traktujący   fizjoterapię   jako   interdyscyplinarną   gałąź wiedzy   medycznej,   a   jednocześnie   niebędący   kryptoreklamą,   ani   przykrywką   dla   żadnej   z   firm, zajmującej się szkoleniami czy leczeniem. Pracę    nad    portalem    rozpoczęły    się    w    połowie    grudnia    ubiegłego    roku.    Według pierwotnego zamysłu,   Fizjopedia   miała   być   słownikiem   pojęć   z   dziedziny   fizjoterapii,   ale   stosunkowo   szybko projekt   ten   rozrósł   się   do   kilkunastu   działów,   które staraliśmy   się   dobrać   tak,   by   każdy   mógł znaleźć   coś   dla   siebie.   Zbieraliśmy   więc   materiały,   by   potem   niezliczoną   ilość   razy   zmieniać   ich sposób    prezentacji,    układ    i    formę.    Ale    jakbyśmy    nie    wymyślili    -    zawsze    znalazło    się    coś do   poprawienia   i   ulepszenia.   Wreszcie   13   stycznia   2008   roku,   pokonując   tremę   -   wynurzyliśmy   się z podziemia. Po    tych    dwóch    tygodniach    od    startu    naszego    portalu,    mamy    wielkie    powody    do    radości. Udało   udało   nam   się   bowiem   w   tym   króciutkim   czasie   zyskać   zaufanie   Internautów.   Poczuwamy sobie    za    zaszczyt    fakt,    że    jesteśmy    cytowani    na    różnych    stronach    przez osoby    niezwiązane z   naszym   portalem   i   rekomendowani   jako   źródło   rzetelnej   wiedzy.   Żadne   jednak   słowo   nie   odda wzruszenia,   jakie   sprawiły   w   sercu   Wasze   pełne   życzliwości   komentarze,   życzenia   i   gratulacje przesyłane   drogą   mailową,   smsową   i te umieszczane   na   forum.   Naprawdę   warto   żyć   dla   takich chwil... Na   chwilę   obecną,   rejestrujemy   ponad   sto   odwiedzin   dziennie,   na   naszym   forum   dyskusyjnym zarejestrowało    się    15    użytkowników.    Cieszy    nas    to    niezmiernie.    Oczywiście,    że    to    niewiele w   porównaniu   ze   statystykami   innych   stron;   że   to   nic   wobec   liczby   użytkowników   udzielających na   innych   forach   dyskusyjnych.   Mamy   jednak   świadomość,   że   serwisy   te   pracowały   pieczołowicie na swoje efekty przez długie lata. Od    początku    zorientowani    jesteśmy    na    współpracę    z    innymi    portalami,    nie    traktując    ich w kategoriach   konkurencji,   ale   jako   współpartnerów   w   rozwoju   tej   samej   sprawy.   Cieszymy   się z   ich   sukcesów   i   mamy   ciągle   w   pamięci,   ile   cennych,   oddolnych   inicjatyw   zawdzięczają   im   rodzimi fizjoterapeuci. Wracając   do   naszego   portalu,   miło   nam,   że   konkurs   fotograficzny   spotyka   się   z   takim   odzewem. Zakupiliśmy    już    nagrody    książkowe    za    kwotę    ponad    300    zł.    Wszystkim,    którzy jeszcze nie   nadesłali   swoich   prac,   przypominam,   że   mają   na   to   jeszcze   dwa   miesiące.   Wkrótce   ruszy   dział "Angielski    w    fizjoterapii"    oraz    rozbudowane    kategorie    tematyczne:    "Ciało",    "Diagnostyka" oraz    "Terapia".    A    w    najbliższym    czasie    (obiecałem    nie zdradzać    szczegółów)    będziemy    mieli dla wszystkich bardzo miłą niespodziankę. W    imieniu    całej    Redakcji    Portalu    Fizjopedia.pl    pozdrawiam    serdecznie    wszystkich    naszych Czytelników    oraz    Twórców    i    Administratorów    serwisów:    FizjoNet,    Rehabilitacja.pl,    Pandm.org, Rehabilitanci.eu,      Fizjoterapia.pl,      Fizjoterapia      on-line.pl      i      innych      witryn      o tematyce fizjoterapeutycznej, dołączając życzenia wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
PIERWSZY GŁOS DZIENNIKARSTWA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO W POLSCE REKLAMA Strona ma charakter informacyjny i popularyzujący wiedzę z zakresu fizjoterapii. Redakcja Portalu nie bierze odpowiedzialności za skutki praktycznego wykorzystania treści zawartych na stronie. Portal Fizjopedia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść reklam, umieszczonych na stronach portalu oraz za treści publikowane przez Czytelników na forach dyskusyjnych.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na stronach portalu są własnością intelektualną Fizjopedia.pl.  Kopiowanie i wydruk bez podania źródła traktowane będą jako działania na szkodę portalu Fizjopedia.pl i ścigane wszelkimi, przewidzianymi prawem, środkami.     (c) Fizjopedia.pl, 2008-2017     FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEZALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
Punkty spustowe. Strefa wolnych felietonów
Tomasz Borowski Redaktor Naczelny portalu Fizjopedia.pl
Komentarze
O Portalu
Ostatnie felietony
Wyższa matematyka, czyli historie      z Trójkąta Bermudzkiego
Ostatnie rozmowy
Punkty spustowe. Strefa wolnych felietonów
FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEZALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
Redakcja Portalu nie bierze odpowiedzialności za skutki praktycznego wykorzystania treści zawartych na stronie. Portal Fizjopedia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść reklam, umieszczonych na stronach portalu.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na stronach portalu są własnością intelektualną Fizjopedia.pl.  Kopiowanie i wydruk bez podania źródła traktowane będą jako działania na szkodę portalu Fizjopedia.pl i ścigane wszelkimi, przewidzianymi prawem, środkami.     (c) Fizjopedia.pl, 2008-2017 FIZJOPEDIA.PL PORTAL NIEALEŻNEJ PUBLICYSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
PIERWSZY GŁOS DZIENNIKARSTWA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO
komentarze
o portalu
Punkty spustowe. Strefa wolnych felietonów
27 stycznia 2008     Jesteśmy z Wami już dwa tygodnie      Tomasz Borowski   Portal    Fizjopedia.pl    ujrzał    światło    dzienne równe    dwa    tygodnie    temu.    Zanim    to    się stało,   naradom   w   gronie   przyjaciół   nie   było końca.    Do późnych    godzin    nocnych    (albo jak       kto       woli:       wczesnych       rannych) zastanawialiśmy    się    nad    formułą    nowego portalu.    Wszyscy    byliśmy    zgodni,    co    do tego,     że     potrzebny     jest     portal     stricte naukowy,       traktujący       fizjoterapię       jako interdyscyplinarną   gałąź   wiedzy   medycznej, a    jednocześnie    niebędący    kryptoreklamą, ani   przykrywką   dla   żadnej   z   firm,   zajmującej się szkoleniami czy leczeniem. Pracę     nad     portalem     rozpoczęły     się     w połowie         grudnia         ubiegłego         roku. Według pierwotnego     zamysłu,     Fizjopedia miała    być    słownikiem    pojęć    z    dziedziny fizjoterapii,   ale   stosunkowo   szybko   projekt ten     rozrósł     się     do     kilkunastu     działów, które staraliśmy    się    dobrać    tak,    by    każdy mógł    znaleźć    coś    dla    siebie.    Zbieraliśmy więc   materiały,   by   potem   niezliczoną   ilość razy   zmieniać   ich   sposób   prezentacji,   układ i   formę. Ale   jakbyśmy   nie   wymyślili   -   zawsze znalazło       się       coś       do       poprawienia i    ulepszenia.    Wreszcie    13    stycznia    2008 roku,   pokonując   tremę   -   wynurzyliśmy   się   z podziemia. Po     tych     dwóch     tygodniach     od     startu naszego    portalu,    mamy    wielkie    powody do   radości.   Udało   udało   nam   się   bowiem w    tym    króciutkim    czasie    zyskać    zaufanie Internautów.   Poczuwamy   sobie   za   zaszczyt fakt,    że    jesteśmy    cytowani    na    różnych stronach          przez osoby          niezwiązane z   naszym   portalem   i   rekomendowani   jako źródło   rzetelnej   wiedzy.   Żadne   jednak   słowo nie   odda   wzruszenia,   jakie   sprawiły   w   sercu Wasze      pełne      życzliwości      komentarze, życzenia     i     gratulacje     przesyłane     drogą mailową,      smsową      i te umieszczane      na forum.     Naprawdę     warto     żyć     dla     takich chwil... Na   chwilę   obecną,   rejestrujemy   ponad   sto odwiedzin     dziennie,     na     naszym     forum dyskusyjnym       zarejestrowało       się       15 użytkowników.    Cieszy    nas    to    niezmiernie. Oczywiście,   że   to   niewiele   w   porównaniu   ze statystykami   innych   stron;   że   to   nic   wobec liczby      użytkowników      udzielających      na innych   forach   dyskusyjnych.   Mamy   jednak świadomość,     że     serwisy     te     pracowały pieczołowicie   na   swoje   efekty   przez   długie lata. Od     początku     zorientowani     jesteśmy     na współpracę   z   innymi   portalami,   nie   traktując ich     w kategoriach     konkurencji,     ale     jako współpartnerów      w      rozwoju      tej      samej sprawy.     Cieszymy     się     z     ich     sukcesów i    mamy    ciągle    w    pamięci,    ile    cennych, oddolnych       inicjatyw       zawdzięczają       im rodzimi fizjoterapeuci. Wracając   do   naszego   portalu,   miło   nam,   że konkurs   fotograficzny   spotyka   się   z   takim odzewem.       Zakupiliśmy       już       nagrody książkowe      za      kwotę      ponad      300      zł. Wszystkim,     którzy jeszcze     nie     nadesłali swoich   prac,   przypominam,   że   mają   na   to jeszcze   dwa   miesiące.   Wkrótce   ruszy   dział "Angielski   w   fizjoterapii"   oraz   rozbudowane kategorie              tematyczne:              "Ciało", "Diagnostyka"       oraz       "Terapia".       A       w najbliższym   czasie   (obiecałem   nie zdradzać szczegółów)   będziemy   mieli   dla   wszystkich bardzo miłą niespodziankę. W       imieniu       całej       Redakcji       Portalu Fizjopedia.pl        pozdrawiam        serdecznie wszystkich      naszych      Czytelników      oraz Twórców      i      Administratorów      serwisów: FizjoNet,        Rehabilitacja.pl,        Pandm.org , Rehabilitanci.eu,   Fizjoterapia.pl,Fizjoterapia on-line.pl      i      innych      witryn      o tematyce fizjoterapeutycznej,      dołączając      życzenia wielu      sukcesów      w      życiu      osobistym i zawodowym.
Tomasz Borowski Redaktor Naczelny portalu Fizjopedia.pl